Charlotta Falkman vice ordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Charlotta Falkman, Partner vid Gernandt & Danielsson, har utsetts till vice ordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Advokat Charlotta Falkman har utsetts till ny vice ordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut från och med den 1 januari 2019. Hon har suttit i Skiljedomsinstitutets styrelse sedan 2016.

Charlotta arbetar på advokatbyrån sedan 1997 och är Partner sedan 2007. Hon arbetar huvudsakligen med tvistlösning, och då främst skiljeförfarande. Charlotta ingår även i Swedish Arbitration Associations (SAA) Executive Committee och sitter sedan 2010 i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Hon är också medlem i redaktionen för Svensk Juristtidning.

Charlotta är en av landets främsta tvistlösningsadvokater. Hennes erkänt goda omdöme har gjort att hon sedan lång tid innehar betydelsefulla förtroendeuppdrag även utanför advokatbyrån. Vi kollegor på G&D är både stolta och glada över att Charlotta nu får ett ytterligare erkännande genom att utses till vice ordförande i Sveriges viktigaste skiljemannaforum, säger Manfred Löfvenhaft, Managing Partner vid Gernandt & Danielsson.

Skriv ut