Joakim Brännström

Counsel

Joakim Brännström

Joakim är Counsel sedan 2009 och har tio års erfarenhet av M&A-transaktioner med särskild fokus inom områdena miljö, energi och infrastruktur. Joakim har även lång erfarenhet av regulatoriska frågor och löpande rådgivning avseende miljö- och energirätt.


Kontaktuppgifter

 • Joakim Brännström
 • Counsel
 • Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 33
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 33


Legal Assistant

Helena Grönbergs

Direkt: +46 8 670 66 53

E-post: +46 734 15 26 53


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2003 (Counsel 2009)
 • Secondee, Dorsey & Whitney LLP, London, 2006–2007

Utbildning

 • Jur kand, Uppsala universitet, 2002
 • ELS, Maastricht universitet, 2001

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2008