Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprints i samband med dess företrädesemission om cirka 305 miljoner kronor och emission av hybridkapitalinstrument om 75 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints”) i samband med dess emission av A-units (bestående av A-aktier och teckningsoptioner) och B-units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner), med företrädesrätt för Fingerprints befintliga aktieägare och dess emission av hybridkapitalinstrument om 75 miljoner kronor som konverterades till B-aktier före företrädesemissionen.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg och Mikael Bolling, senior associate Christopher Escalante samt associates Filip Persson, Jonathan Antonsson och Matilda Ellman.