Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Emilshus vid emission av gröna obligationer och en private placement

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) i samband med en emission av gröna obligationer om 400 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer användas i enlighet med Emilshus gröna ramverk och bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har även biträtt bolaget i samband med en private placement av preferensaktier i bolaget genom en riktad nyemission om ca 150 miljoner kronor. Aktierna tecknades av svenska och internationella institutionella investerare samt vissa professionella privata investerare.

Gernandt & Danielssons team bestod av partners Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman, counsel Adrian Della Morte Pålstam, senior associate Christopher Escalante samt associates Jonathan Antonsson, Mathilda Wallén och Matilda Ellman.