Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Nordnet AB (publ) vid emission av kapitalbasinstrument

Gernandt & Danielsson biträder Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) vid bolagets emission av primärkapitaltillskott (AT1) under tillsynsförordningen och primärkapital på nivå 2 under Solvens II, till ett sammanlagt belopp om 300 miljoner kronor och med en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Instrumenten är de första i sitt slag med sin utformning för att uppfylla kraven som primärkapitaltillskott (AT1) under tillsynsförordningen och primärkapital på nivå 2 under Solvens II.

Nordnet är en nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Nordnet erbjuder tjänster inom sparande och investeringar, lån och pension och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet är sedan den 25 november 2020 noterat på Nasdaq Stockholms large cap-lista.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordnet med ett team bestående av partner Mikael Bolling och senior associate Camilla Hedner avseende finansieringsfrågor samt partner Niclas Rockborn och counsel Björn Hård af Segerstad avseende regulatoriska frågor.