Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group i samband med en riktad nyemission

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) i samband med en riktad nyemission av stamaktier genom ett accelererat book building-förfarande, genom vilket Genova tillförs cirka 200 miljoner kronor. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partners Fredrik Palm och Gabriel Zsiga, senior associate Pierre Olsson samt associate Viktor Borg.