Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen vid emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) vid emission av fyra serier av obligationer om totalt 3,5 miljarder kronor under ICA:s MTN-program med ett totalt rambelopp om 15 miljarder kronor. Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av obligationsförfall om 1,7 miljarder kronor respektive amortering av befintliga banklån.

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling, senior associate Simon Wetterholm samt associate Alexander Thörnberg.