Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Novedo vid emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Novedo Holding AB (publ) (”Novedo”) vid emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Novedo har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Novedo är en industrigrupp av B2B-bolag inom tre segment – Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Novedo har en aktiv förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa med kvalitativa bolag samt genom organisk tillväxt.

Gernandt & Danielsson har biträtt Novedo med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm.