Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Söderberg & Partners med regulatorisk rådgivning i samband med förvärvet av Aktieinvest från Pareto Securities

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Aktieinvest har en stark marknadsposition inom bl.a. segmentet fraktionshandel. Affären innebär en breddning av Söderberg & Partners erbjudande inom privat sparande och blir ett värdefullt komplement till verksamheten. Förvärvet av Aktieinvest görs av Söderberg & Partners Holding AB och affären är villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Gernandt & Danielsson biträder Söderberg & Partners med ett team bestående av partner Niclas Rockborn, senior associates Nils Elner och Magdalena Jerner och associates Dena Dervanović Persson och Sebastian Kjellkvist.