Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank vid emission av supplementärkapitalinstrument (tier 2-obligationer)

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) vid bolagets emission av supplementärkapitalinstrument (tier 2-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. TF Banks aktier är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling, counsel Björn Hård af Segerstad (regulatory) samt senior associate Simon Wetterholm.