Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid MGI - Media and Games Invest SE:s emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid MGI - Media and Games Invest SE:s (”MGI”) emission av obligationer om 225 miljoner euro, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 300 miljoner euro. MGI har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market och även på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträdde även vid MGI:s återköpserbjudande av existerande obligationer i samband med emissionen i vilket existerande obligationer om 176,2 miljoner euro återköptes.

MGI driver en mjukvaruplattform för annonsering som matchar globala annonsörers efterfråga med utgivares annonsutbud samtidigt som annonseringen förbättras genom data från egna spel. MGI:s huvudsakliga operativa verksamhet bedrivs i Nordamerika och Europa. MGI är registrerat som Societas Europaea i Sverige och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scale-segmentet på Frankfurtbörsen.

Gernandt & Danielsson biträder Pareto Securities och Nordea Bank som agerat rådgivare åt MGI med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt senior associate Simon Wetterholm.