Allmänna villkor

I syfte att förtydliga för våra klienter hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig av oss tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för uppdrag som vi påbörjar den 12 februari 2021 eller senare. Ladda ned de allmänna villkoren här:

Svenska

English

Om du har frågor på de allmänna villkoren, kontakta ansvarig delägare i det aktuella ärendet.

Skriv ut