2 October 2015

Gernandt & Danielsson advises Carnegie

Carnegie kommer genomföra en uppdelning i dels en renodlad privat- och investmentbank (Carnegie Investment Bank), dels de två bolagen Carnegie Fonder och Carnegie Asset Management som samlas i en nybildad kapitalförvaltningsgrupp.

Carnegie Fonder säljs till ett nytt bolag där också Carnegie Asset Management kommer att ingå. Carnegie Asset Management separerades ut ur Carnegie Investment Bank redan 2010 och ägs av Altor Fond III och personalen. Carnegie Fonder och Carnegie Asset Management kommer att fortsätta att verka under dessa namn och kommer att fortsätta sitt samarbete som två självständiga enheter.

Carnegie har vidare under 2015 löst den skuldförbindelse som sedan 2010 fanns inom ramen för Riksgäldens garantiprogram och nu löser Carnegie också det förlagslån och de preferensaktier som Öresund och Creades har ägt sedan förvärvet av HQ Fonder 2010. Överlåtelsen av Carnegie Fonder beräknas vara slutförd senast under andra kvartalet 2016.

G&D biträder Carnegie med ett team huvudsakligen bestående av Partners Mikael Borg, Niclas Rockborn och Mats Hugoson samt Senior Associates Pär Johansson, Nils Unckel och Associate Olof Malmberg.

Print