Bedrägeri medelst tingsrätt?

Bedrägeri har blivit ett allt vanligare brott och sker ibland med användning av de allmänna domstolarna. Även om de allmänna domstolarna inte frivilligt medverkar till bedrägerierna kan RB:s regler göra det svårt att hindra dem. 

Då och då förekommer det att en ansökan om stämning rör anspråk som käranden vet är falska. Ibland kan också domstolen upptäcka att ansökan rör ett uppsåtligen falskt anspråk. Ibland riktas sådana falska anspråk mot personer som redan har så många skulder att de aldrig skulle avge något svaromål. Civilprocessen är så starkt partsstyrd att domstolen verkar tvungen att ändå bifalla anspråket i tredskodom. Artikeln behandlar frågan om det ändå är möjligt att avvisa eller ogilla obestridda ansökningar om falska anspråk.

Simon Göransson, Associate på Gernandt & Danielsson, undersöker frågan i Svensk Juristtidning. Läs artikeln i sin helhet här.

Skriv ut