Charlotta Falkman har förordnats till förlikningsperson hos ICSID

Regeringen har förordnat Charlotta Falkman till förlikningsperson hos ICSID

Världsbankens skiljedomsinstitut Internationella centret för biläggande av investeringstvister (ICSID) är världens största institut för investeringstvister, dvs tvister mellan investerare och stater. ICSID tillhandahåller tvistelösning genom skiljeförfarande och förlikning, och för listor över förlikningspersoner respektive skiljedomare. Charlotta har förordnats till förlikningsperson hos ICSID.

Charlotta är hedrad över förordnandet och ser fram emot att bidra till biläggandet av investeringstvister.

Charlotta utsågs just till ordförande i Stockholms Skiljedomsinstitut (SCC). Genom att nu också förordnas till det prestigefyllda uppdraget som förlikningsperson hos ICSID stärker Charlotta ytterligare sin position som en av Sveriges allra mest betrodda processjurister.

Skriv ut