Charlotta Falkman ny ordförande för Skiljedomsinstitutet

Charlotta Falkman har utsetts till ordförande för Skiljedomsinstitutet (SCC). Charlotta har varit ledamot av SCC:s styrelse sedan den 1 januari 2016, och vice ordförande sedan den 1 januari 2019.

SCC är ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Som ordförande kommer Charlotta att leda styrelsens arbete, vars uppgift är att fatta de beslut som krävs av SCC vid administration av tvister enligt SCC-reglerna och enligt andra regler eller förfaranden som parterna har kommit överens om. Sådana beslut kan avse SCC:s behörighet, fastställande av förskottsbelopp, utseende av skiljedomare, beslut om jävsinvändning mot skiljedomare, entledigande av skiljedomare samt fastställande av kostnader för skiljeförfarandet.

Charlotta ser fram emot att fortsätta att utveckla SCC:s verksamhet som ett modernt skiljeinstitut för att säkerställa dess centrala roll i rättssamhället.

För oss på G&D är det mycket hedrande att Charlotta utses till ordförande i SCC. Det innebär ett erkännande av Charlottas roll som en av Sveriges absolut främsta processjurister.

Skriv ut