Charlotta Falkman tilldelas advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Gernandt & Danielssons partner Charlotta Falkman har tilldelats advokatsamfundets pris 2021 för framstående insatser inom advokatyrket. Motiveringen följer nedan.

"Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang i och kunskap om advokatetik. Årets advokat har, genom sitt mångåriga engagemang i disciplinnämnden och som ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiften, bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår. Årets advokat har också genom sitt arbete som skiljedomare och ordförande i Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut bidragit till att förbättra jämställdheten i skiljeförfaranden.”

Skriv ut