Hur ska rätten sitta?

Simon Göransson, Associate, skriver i Svensk Juristtidning: På grund av rådande pandemi har frågan uppkommit om rätten helt eller delvis kan närvara på distans eller inte. 

”Enligt författarens mening kan hela rätten, men inte enskilda ledamöter, ibland närvara vid en huvud­för­handling på distans. Enskilda ledamöter kan dock delta i överlägg­ningar på distans om det är lämpligt.” Läs hela artikeln i Svensk Juristtidning här.

Skriv ut