Louise Wendleby vinnare av bästa affärsjuridiska examensarbete vid Lunds universitet 2019

Louise Wendleby, Associate på Gernandt & Danielsson sedan 2019, har vunnit pris för bästa affärsjuridiska examensarbete vid Lunds universitet 2019. Vinnaruppsatsen har titeln ”Är skiljenämnden behörig? En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler i sammanhängande avtal”.

En affärsrelation mellan två kommersiella parter regleras ofta i flera, mer eller mindre sammanhängande avtal. Det kan då hända att bara ett av avtalen har försetts med en skiljeklausul medan övriga avtal saknar skiljeklausuler (eller innehåller oliklydande skiljeklausuler). Om det i framtiden skulle uppstå en tvist som inte grundas direkt på avtalet med skiljeklausul utan istället på något av de andra sammanhängande avtalen, är det oklart under vilka förutsättningar som tvisten omfattas av skiljeklausulen. Frågan hur en skiljenämnd bör gå till väga för att pröva sin egen behörighet i en sådan situation bildar utgångspunkten för denna uppsats. Läs mer här

Skriv ut