Två nya partners invalda i Gernandt & Danielsson

Advokaterna Sofie Viktorsson och Daniel Waerme har valts till nya partners i Gernandt & Danielsson.

Det är med stor glädje som vi välkomnar Sofie och Daniel som delägare. Båda två är utomordentligt skickliga och omdömesgilla personer. De är mycket uppskattade av klienter och kollegor. 

Sofie kom till Gernandt & Danielsson 2013. Tidigare jobbade hon drygt fyra år på Linklaters i London, en av Magic Circle firmorna i London. Sofie har ett mycket brett internationellt nätverk och hon arbetar främst med finansieringsfrågor. En stor andel av byråns ärenden är internationella till sin karaktär och med Sofie blir vårt internationella erbjudande ännu starkare. 

Daniel kom till Gernandt & Danielsson 2013. Dessförinnan arbetade han drygt tre år på Mannheimer Swartling, en annan svensk ledande advokatbyrå. Daniel arbetar i Gernandt & Danielssons tvistlösningsteam. Han har en mycket omfattande erfarenhet som ombud i både svenska och internationella skiljeförfaranden samt som ombud i betydande processer i svenska domstolar. 

Både Sofie och Daniel är redan etablerade som ledande jurister inom sina respektive verksamhetsområden. De stärker ytterligare Gernandt & Danielssons kvalitetsprofil. 

Sofie och Daniel tillträder som partners den 1 september 2019.

Skriv ut