Upphandlingsexperten Erik Gadman ansluter till Gernandt & Danielsson

Advokat Erik Gadman har anslutit till Gernandt & Danielsson för att förstärka advokatbyråns erbjudande inom offentlig upphandling.

Erik Gadman är en av Sveriges ledande experter inom offentlig upphandling. Han har lång erfarenhet av biträde till både leverantörer och upphandlande myndigheter i komplexa offentliga upphandlingar och har lämnat juridisk rådgivning i flera av Europas största upphandlingar. Erik har även framgångsrikt företrätt klienter i ett stort antal överprövningsprocesser, ogiltighetsmål, mål om upphandlingsskadeavgift samt skadeståndsprocesser relaterade till överträdelser av upphandlingsregelverket. Legal 500 har rankat Erik som en ”Next Generation Lawyer” inom offentlig upphandling.

Erik har en juris kandidat-examen från Uppsala universitet och en LL.M.-examen från UCLA School of Law.

Det är med stor glädje vi välkomnar Erik till Gernandt & Danielsson. Erik kommer att ansvara för advokatbyråns rådgivning inom offentlig upphandling. Han är en ung advokat som redan är ledande inom sitt område. Med Erik kommer vi att ytterligare förstärka vårt erbjudande inom ett centralt rättsområde, säger Manfred Löfvenhaft, Managing Partner vid Gernandt & Danielsson.

Skriv ut