Björn Hård af Segerstad

Counsel

Björn Hård af Segerstad

Counsel

Kontaktuppgifter

Björn arbetar framför allt med finansiell tjänster och fintech, men även kommersiell avtalsrätt och privat M&A. Björn har dessutom stor erfarenhet av att biträda institutionella investerare vid placering av kapital i illikvida tillgångsslag.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället