Björn Hård af Segerstad

Counsel

Björn Hård af Segerstad

Counsel

Kontaktuppgifter

Björn arbetar framför allt med finansiell tjänster och fintech, men även kommersiell avtalsrätt, dataskydd och privat M&A. Björn har dessutom lång erfarenhet av att biträda institutionella investerare vid placering av kapital i illikvida tillgångsslag. Björn har omfattande erfarenhet av kapitaltäckningsrelaterade frågor och biträder vid emissioner av kapitaltäckningsinstrument (t.ex. AT1- och T2-instrument).

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället