Camilla Hedner

Senior Associate

Camilla Hedner

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Camilla arbetar med transaktioner på företagsobligationsmarknaden och med särskild inriktning på hållbara instrument. Camilla arbetar även med frågor inom finansiell reglering med fokus på hållbarhetsfrågor.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället