Christopher Escalante

Senior Associate

Christopher Escalante

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Christopher arbetar med privata och publika transaktioner, såsom förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningar. Han arbetar även med löpande aktiemarknads- och bolagsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället