Andreas Ek

Counsel

Andreas Ek

Andreas har tolv års erfarenhet av att arbeta med kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden samt tillstånds- och tillsynsärenden bl.a. inom den finansiella sektorn. Han har även stor erfarenhet av kvalificerad bolagsrättslig och näringsrättslig rådgivning, särskilt till den finansiella sektorn.


Kontaktuppgifter

 • Andreas Ek
 • Counsel
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 75
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 75


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2004 (Counsel 2011)
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2002–2004

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 2002

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2010
 • Andreas anlitas regelmässigt för att hålla seminarier och föreläsningar inom bolagsrätt samt skiljemanna- och processrätt