Andreas Holmqvist

Partner

Andreas Holmqvist

Andreas är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2007. Han har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor i en rad olika branscher, särskilt finansbranschen. Andreas har omfattande erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning i samband med komplexa transaktioner med internationella inslag, tvister i domstol och skiljeförfaranden såväl som löpande arbetsrättslig rådgivning.


Kontaktuppgifter

 • Andreas Holmqvist
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 69
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 69


Legal Assistant

Therese Eriksson

Direkt: +46 8 670 66 42

Mobil: +46 734 15 26 42


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2000 (Partner 2007)
 • Seminarieundervisning i arbetsrätt, juristutbildningen vid Stockholms universitet, sedan 2003
 • Utlandstjänstgöring som bolagsjurist vid Metro International i London, 2002

Utbildning

 • Jur kand, Uppsala universitet, 1999

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2006
 • Medlem i Arbetsrättsliga Föreningen
 • Andreas omnämns i bland annat Chambers and Partners ranking av advokater
 • Han håller seminarier och föreläsningar om arbetsrättsliga frågor, bland annat undervisar han sedan 2003 på juristutbildningen vid Stockholms universitet