Björn Svensson

Partner

Björn Svensson

Björn är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2015. Han har mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med finansiering, kapitalmarknad och private equity i en rad olika branscher. Han har även erfarenhet av tjänstgöring i London och Moskva. Björn anlitas även frekvent av klienter och universitet för utbildning, bland annat i bolagsrätt.


Kontaktuppgifter

 • Björn Svensson
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 18
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 18


Legal Assistant

Sofie Lundgren

Direkt: +46 8 670 66 62

Mobil: +46 734 15 26 62


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2005 (Partner 2015)
 • Legal Counsel, East Capital, Moskva, 2011–2012
 • Secondee, Slaughter and May, England, 2010

Utbildning

 • Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm, 2006
 • Jur kand, Stockholms universitet, 2005

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2012
 • Undervisning i bolagsrätt, bland annat på Stockholms universitet, sedan 2005