Bob Johanson

Partner

Bob Johanson

Bob är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2001. Han har mycket lång erfarenhet av M&A, aktiemarknadsjuridik och transaktioner på fastighetsmarknaden. Bland annat arbetar Bob med klienter inom private equity och har medverkat vid ett stort antal förvärv och försäljningar av portföljbolag. Bob har även omfattande specialistkunskaper rörande vårdbranschen, efter att ha arbetat i mer än tio år med alla typer av juridiska frågor och ett stort antal transaktioner inom branschen. Han har också medverkat i några av de största fastighetstransaktionerna på den svenska marknaden.


Kontaktuppgifter

 • Bob Johanson
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 63
 • CELL Mobil: +46 708 39 31 49


Legal Assistant

Linda Hellenborg

Direkt: +46 8 670 64 78

Mobil: +46 734 15 24 78


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1994 (Partner 2001)
 • Staigiaire (Visiting Lawyer), Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, London och New York, 1997–1998
 • Tingsnotarie, Nacka och Jakobsbergs tingsrätt, 1992–1994

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 1992

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1997 
 • Medlem i International Bar Association (IBA)