Daniel Lindänge Gutman

Senior Associate

Daniel Lindänge Gutman

Daniel har en mycket bred praktik som omfattar fastighets- och miljörätt, företagsöverlåtelser, kommersiella avtal och tvister. Med mer än tio års erfarenhet biträder Daniel klienter vid fastighetstransaktioner, förhandlingar av hyres- och nyttjanderättsavtal, fastighetsrelaterade tvister samt i miljörättsliga frågor. Inom området företagsförvärv har Daniel företrätt såväl säljare som köpare av företag i flera olika branscher samt investerare och joint venture partners.


Kontaktuppgifter

 • Daniel Lindänge Gutman
 • Senior Associate
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 64 51
 • CELL Mobil: +46 734 15 24 51


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2012
 • Associate, Setterwalls Advokatbyrå, 2010–2012
 • Beredningsjurist, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, 2010
 • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2008–2010
 • Forskningsamanuens, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, 2006–2007

Utbildning

 • Jur kand, Lunds universitet, 2007
 • University of Melbourne, 2005

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013