Daniel Waerme

Senior Associate

Daniel Waerme

Daniel har mer än åtta års erfarenhet av tvistlösning i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Hans erfarenhet omfattar också processer inför disciplinnämnder (exempelvis Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd) och andra former av alternativ tvistlösning. Uppdragen har avsett klienter inom vitt skilda branscher och från en rad olika länder.


Kontaktuppgifter

 • Daniel Waerme
 • Senior Associate
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 90
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 90


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2013
 • Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2010–2013

Utbildning

 • Jur kand, Lunds universitet, 2010
 • International Finance Law, Queen Mary & Westfield College, University of London, England, 2008

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013
 • Styrelseledamot Young Arbitrators Sweden (YAS)
 • Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och konsulträtt (SVEFEK)
 • Medlem i International Council for Commercial Arbitration (ICCA)
 • Undervisning i civilprocess- och skiljemannarätt, bland annat vid Lunds universitet

Övrigt

 • Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om företagshemligheter avtalsdispositioner?, Svensk Juristtidning, 10, 2009
 • Behörighetsproblematiken i tvister som endast delvis omfattas av skiljeavtal, Svensk Juristtidning, 8, 2010