Daniel Waerme

Partner

Daniel Waerme

Daniel Waerme är specialiserad på tvistlösning och agerar som ombud i kommersiella domstolsprocesser samt i nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har mer än tio års erfarenhet av tvistlösning och har agerat ombud för svenska, utländska och multinationella företag i tvister inom många olika områden och branscher, bland annat infrastruktur och entreprenad, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, maskin- och systemleveranser, telekom, agent- och återförsäljaravtal, kollektivtrafik, licensiering och företagshemligheter, försäkring, styrelse- och professionsansvar, M&A, finansiering och finansiella tjänster. Hans erfarenhet omfattar också processer inför disciplinnämnder (exempelvis Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd) och andra former av alternativ tvistlösning samt förfaranden inför myndigheter och förvaltningsdomstolar rörande offentligrättsliga frågor, exempelvis tillsyns- och sanktionsärenden inom finansiell reglering.

Daniel är rankad av Who's Who Legal som en National Leader inom Litigation och Arbitration och av Legal 500 som en Rising Star inom Dispute Resolution.

Daniel Waerme is commended for his extensive experience of arbitration proceedings and ability to be 'completely comfortable with very complicated technical matters'.” (Who's Who Legal, 2021)

Daniel Waerme is a dispute resolution specialist who sources highlight for his 'impressive attention to detail and outstanding communication skills'.” (Who's Who Legal, 2021)

I have worked with Björn Tude and Daniel Waerme on comprehensive and complex litigation. They are both skilled, analytical and thoughtful lawyers who leave no stones unturned and are also able to present cases in a convincing manner. In addition, both are very pleasant to work with.” (Legal 500, 2020)


Kontaktuppgifter

 • Daniel Waerme
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 90
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 90


Legal Assistant

Sofia Löfgren

Direkt: +46 8 670 66 03

Mobil: +46 734 15 26 03


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2013 (Partner 2019)
 • Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2010–2013

Utbildning

 • Jur kand, Lunds universitet, 2010
 • International Finance Law, Queen Mary & Westfield College, University of London, England, 2008

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013
 • Styrelseledamot Young Arbitrators Sweden (YAS)
 • Medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och konsulträtt (SVEFEK)
 • Medlem i International Council for Commercial Arbitration (ICCA)
 • Undervisning i civilprocess- och skiljemannarätt, bland anat vid Lunds universitet
 • Skiljedomarutbildningen, anordnad av Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), 2019

Övrigt

 • Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om företagshemligheter avtalsdispositioner?, Svensk Juristtidning, 10, 2009
 • Behörighetsproblematiken i tvister som endast delvis omfattas av skiljeavtal, Svensk Juristtidning, 8, 2010