Erik Gadman

Counsel

Erik Gadman

Erik ansvarar för advokatbyråns rådgivning relaterad till offentlig upphandling. Han har lång erfarenhet av att framgångsrikt biträda leverantörer och upphandlande myndigheter i alla faser av upphandlingsprocessen samt vid överprövningar och skadeståndsprocesser relaterade till offentliga upphandlingar. Eriks praktik innefattar även rådgivning avseende konkurrensrätt och statligt stöd, liksom biträde till klienter i domstolsprocesser och skiljeförfaranden. 


Kontaktuppgifter

 • Erik Gadman
 • Counsel
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 64 21
 • CELL Mobil: +46 734 15 24 21


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2019
 • Associate/Senior Associate/Managing Associate, Hannes Snellman advokatbyrå, 2010-2018

Utbildning

 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010
 • Master of Laws (LL.M.), UCLA School of Law, 2013
 • Postgraduate Diploma in EU Competition Law, King's College London, 2019

Språk

 • Svenska
 • Engelska

 

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.
 • Erik är rankad som "Next Generation Lawyer" inom offentlig upphandling av Legal 500 (2018 & 2019).
 • Erik är rekommenderad av Legal 500 inom området EU & konkurrensrätt (2019).
 • Erik är rekommenderad av Who's Who Legal som en ”Global Leader” inom området Healthcare (2020 & 2021). Who's Who Legal skrev 2020 att "Erik Gadman focuses on healthcare procurement issues and is additionally respected for his expertise in advising care providers on judicial review, competition and regulatory matters."
 • Erik är rekommenderad av Who's Who Legal som en ”National Leader” inom området Government Contracts (2021).

Övrigt

 • Erik anlitas regelbundet för att hålla föreläsningar om offentlig upphandling, statligt stöd och konkurrensrätt och undervisar även på fördjupningskurserna i offentlig upphandling vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.