Fredrik Palm

Partner

Fredrik Palm

Fredrik är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2007. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med privat och publik M&A, equity capital markets samt venture capital-investeringar inom en mängd olika branscher, däribland bank, health care, råvaror och energi. Fredrik har även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i alltifrån aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor till kommersiella avtal samt av att leda internationella transaktioner i flera jurisdiktioner.


Kontaktuppgifter

 • Fredrik Palm
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 64
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 64


Legal Assistant

Linda Hellenborg

Direkt: +46 8 670 64 78

Mobil: +46 734 15 24 78


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2000 (Partner 2007)
 • Secondee, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, London, 2003–2004
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 1999–2000

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 1999
 • Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm, 1999

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2006
 • Ledamot av Nordic Growth Market NGMs disciplinnämnd
 • Rankad av Chambers and Partners inom equity capital markets