Gustav Skogö Nyvang

Partner

Gustav Skogö Nyvang

Gustav är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2017 och har tio års erfarenhet av brett affärsjuridiskt arbete, bland annat inom privat och publik M&A, equity capital markets samt med löpande rådgivning till börsnoterade bolag i aktiemarknads- och bolagsrättsliga frågor. Gustav undervisar regelbundet i aktiemarknadsrättliga frågor och har erfarenhet av tjänstgöring i London.


Kontaktuppgifter

 • Gustav Skogö Nyvang
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 64 32
 • CELL Mobil: +46 734 15 24 32


Junior Legal Assistant

Cornelia Pröckl Steen

Direkt: +46 8 670 64 62

Mobil: +46 734 15 24 62


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2008 (Partner 2017)
 • Secondee, Slaughter and May, London, 2015

Utbildning

 • Jur kand, Lunds universitet, 2008

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013
 • Seminarieundervisning avseende offentliga uppköpserbjudanden vid Örebro universitet