Niclas Rockborn

Partner

Niclas Rockborn

Niclas är Partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2005. Han har mer än sjutton års erfarenhet av att arbeta med reglering av finansiella företag. Han har gedigen erfarenhet av rådgivning inom bank- och försäkringssektorn, kapitalförvaltningsbranschen och andra finansiella institut. Ärendena avser bland annat nya tillstånd, nya produkter och tjänster, men även sanktioner och utredningar och löpande rådgivning. Han har även stor erfarenhet av att förhandla internationella ramavtal för OTC-transaktioner såsom ISDA, GMRA och GMSLA. Niclas arbetar också med frågor kring nya regelverk, till exempel AIFMD, CRD IV, Solvens II, MiFID II och EMIR.


Kontaktuppgifter

 • Niclas Rockborn
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 46
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 46


Legal Assistant

Emma Rydius

Direkt: +46 8 670 66 70

Mobil: +46 734 15 26 70


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 1998 (Partner 2005)
 • Secondee, Slaughter and May, London, 2002

Utbildning

 • Jur kand, Uppsala universitet, 1998
 • Visiting student, University of Arizona, Tucson, USA, 1997–1998

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2003
 • Medlem i International Bar Association (IBA)
 • Medlem i Monterey Funds Club som är en sammanslutning av fondspecialister från hela Europa
 • Niclas deltog under 2013 i Finansinspektionens expertpanel för utvärdering av vissa sanktionsbeslut och regler
 • Niclas bistod Fondbolagens förening och Investeringsfondsutredningen i samband med genomförandet av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)
 • Niclas prisas internationellt i bland annat Chambers and Partners och IFLR 1000 ranking av advokater
 • Medförfattare till kapitlet rörande Sverige i The Banking Regulation Review, Fifth edition av Jan Putnis (red.) (Law Business Research, 2014)

Övrigt