Nils Unckel

Partner

Nils Unckel

Nils huvudsakliga praktik är finansiell reglering och han har mer än tio års erfarenhet av att lämna rådgivning till finansiella företag avseende bland annat etablerings- och verksamhetsfrågor.


Kontaktuppgifter

 • Nils Unckel
 • Partner
 • Gernandt & Danielsson AdvokatbyrÃ¥ KB
 • WORK Direkt: +46 8 670 66 59
 • CELL Mobil: +46 734 15 26 59


Legal Assistant

Emma Rydius

Direkt: +46 8 670 66 70

Mobil: +46 734 15 26 70


Verksamhetsområden

Erfarenhet

 • Gernandt & Danielsson sedan 2007 (Partner 2016)
 • Secondee, Norton Rose Fulbright, England, 2011
 • Secondee, Alternative Investment Management Association (AIMA), England, 2011

Utbildning

 • Jur kand, Stockholms universitet, 2007

Språk

 • Svenska
 • Engelska

I rättssamhället

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2011
 • Medförfattare till kapitlet rörande Sverige i The Banking Regulation Review, Fifth edition av Jan Putnis (red.) (Law Business Research, 2014)

Övrigt

 • Artikel om regelverket för bankrörelse
 • Förslag till ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF)
 • MiFID II - Regulatorisk klientbriefing