Rasmus Perdahl

Senior Associate

Rasmus Perdahl

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Rasmus arbetar med privata transaktioner, såsom förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningar samt olika typer av finansieringstransaktioner. Han arbetar även med löpande bolagsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället