Tobias Larsson

Partner

Tobias Larsson

Partner

Tobias är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2003 och var managing partner 2008-2014. Tobias är specialiserad inom privat M&A, kommersiella avtal och bolagsrätt. Han har mer än 20 års erfarenhet från biträde i M&A-affärer och förvärvsfinansiering i en rad branscher. Han har vidare lång erfarenhet av att biträda svenska och utländska företag i bolagsetableringar, omstruktureringar, ansvarsutredningar samt förhandlingar av större kommersiella avtal, såväl i finansiella sektorn som tjänstesektorn och industrin. Under 1999–2000 tjänstgjorde Tobias som M&A-jurist på den ledande amerikanska advokatbyrån Skadden Arps i New York.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning