Ulrika Forsberg

General Counsel

Ulrika Forsberg

General Counsel

Ulrika har mer än 20 års erfarenhet av advokatbranschen, bland annat från Sveriges advokatsamfund. Ulrika började på Gernandt & Danielsson 2008 som byråns KM director. Sedan 2018 är Ulrika Gernandt & Danielssons chefsjurist och ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för byråns verksamhet. I Ulrikas ansvarsområden ingår även klientantagning, försäkringsfrågor, efterlevnad av Advokatsamfundets etiska regler och riktlinjer, utveckling av interna IT-system till stöd för verksamheten samt ansvar för byråns databaser och bibliotek. Ulrika undervisar även inom advokatetik, GDPR och penningtvättslagstiftningen och är medförfattare till Advokatsamfundets vägledning för advokater beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället