12 december 2013

Årets svensk 2013 – Gunnar Strömmer

Nyhetsmagasinet Fokus och dess jury för ”Årets svensk” har beslutat att utmärkelsen i år ska tilldelas Centrum för rättvisas grundare Gunnar Strömmer, som i dag är advokat på Gernandt & Danielsson.

Juryn för Årets svensk motiverar sitt val 2013 på följande sätt: ”Med Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner och myndigheter. Med ett konsekvent fokus på individens rätt har han stärkt rättsmedvetandet i hela landet”.

Centrum för rättvisa ger på ideell basis juridisk hjälp åt enskilda. Gunnar Strömmer grundade centret 2002 och var dess chef fram till våren 2011. Då började han på Gernandt & Danielsson där han 
i dag arbetar som advokat. Han är fortsatt ideellt verksam som ledamot i Centrum för rättvisas styrelse.

– Jag är glad och stolt över att Centrum för rättvisas arbete för människors fri- och rättigheter uppmärksammas på det här sättet. Det är en hedrande utmärkelse, inte bara för mig personligen, utan för alla som jobbat i och på olika sätt stöttat verksamheten genom åren, säger Gunnar Strömmer.

Tobias Larsson, VD vid Gernandt & Danielsson:

– Vi gläds med Gunnar och Centrum för rättvisa i dag. De har byggt upp en unik verksamhet som fyller en viktig funktion i rättssamhället. Gunnars starka rättspatos har varit en viktig byggsten i det arbetet. Vi är stolta över att ha Gunnar som kollega och det fina erkännande han nu får genom utmärkelsen som Årets svensk.

Juryn för Årets svensk består av Antonia Ax:son Johnson, Kajsa Bergqvist, Erik Blix, Sven-Olof Bodenfors, Margareta Garpe och Martin Ahlquist (ordf.)

Mer information om årets, och tidigare års pristagare finns påwww.fokus.se. Information om Centrum för rättvisa finns påwww.centrumforrattvisa.se.

Skriv ut