2 juni 2015

Charlotta Falkman invald i ledningen för SAA

Charlotta Falkman, Partner vid Gernandt & Danielsson, har valts in som ledamot i Swedish Arbitration Association's (SAA) exekutivkommitté.

SAA är en internationell organisation för jurister som är engagerade i skiljeförfaranden, såväl praktiskt som teoretiskt. Den exekutiva kommittén leder organisationens verksamhet.
Sverige är ett centrum för internationella skiljeförfaranden. SAA verkar för att öka intresset för och kunskapen om skiljeförfarande som tvistlösningsmetod, svensk och internationell skiljemannarätt samt Sverige som arena för skiljeförfaranden. Konkret arrangerar SAA konferenser och seminarier samt utbildningar för skiljemän. Organsationen är också involverad i olika publikationer.
- Jag är tacksam för detta förtroende och ser fram emot att vara med och utveckla SAA:s verksamhet framöver, säger Charlotta Falkman.
För mer information om SAA, se www.swedisharbitration.se.

Skriv ut