27 november 2015

Charlotta Falkman ny ledamot i SCC:s styrelse

Charlotta Falkman, partner vid Gernandt & Danielsson, har valts till ny ledamot i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) styrelse.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har under åren utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan. Styrelsen består idag av 16 ledamöter från åtta olika länder.

- Jag är glad och hedrad över förtroendet, och ser fram emot att vara med och bidra till SCC:s verksamhet framöver, säger Charlotta Falkman.

Charlotta är sedan 1997 verksam vid Gernandt & Danielsson och blev partner 2007. Hon har omfattande erfarenhet av tvistlösning – främst skiljemannarätt – samt bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Charlotta agerar ofta som ombud i såväl domstolsprocesser som i svenska och internationella skiljeförfaranden, och utses regelbundet till skiljeman.

Charlotta är även ledamot i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd och i Swedish Arbitration Associations (SAA) Executive Committee. Hon är också medlem i redaktionen för Svensk Juristtidning.

- Betydelsen av skiljeförfarande för att lösa tvister i näringslivet fortsätter att växa. Det är en förmån att få ta aktiv del i den utvecklingen, säger Charlotta Falkman.

Charlotta tillträder som ledamot den 1 januari 2016.

Skriv ut