Nyhet

Dena Dervanović Persson en av författarna till "AI in eHealth: Human Autonomy, Data Governance and Privacy in Healthcare"

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Associate Dena Dervanović Persson är en av författarna till "AI in eHealth: Human Autonomy, Data Governance and Privacy in Healthcare", utgiven av Cambridge University Press. Denas kapitel behandlar framförallt dataskyddsimplikationer kopplade till rättsmedicinsk genealogi.

Boken adresserar de utmaningar kopplade till dataskydd som finns i nya typer hälsoprodukter- och tjänster. Med bidrag från medicin, juridik, etik, management, filosofi och datavetenskap undersöks nuvarande och framtida tekniska, policyrelaterade och regulatoriska frågeställningar. Genom ett antal jämförande fallstudier ger boken ett övergripande, globalt och interdisciplinärt perspektiv på normativa och policydilemman som uppstår när IT blir en allt mer integrerade del av hälsovården.

Dena Dervanović Persson är specialiserad inom integritet- och dataskyddsrätt och arbetar även med finansiell reglering och regelefterlevnad.