14 juni 2013

Dick Lundqvist vald till vice ordförande för Sveriges advokatsamfund

Dick Lundqvist, advokat och delägare vid Gernandt & Danielsson, valdes till ny vice ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Till ny ordförande valdes advokaten Bengt Ivarsson vid Kihlstedts advokatbyrå i Linköping.

Valet av ny styrelse skedde vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm den 14 juni. Den nya styrelsen tillträder den 1 juli 2013 och har, vad gäller ordförande och vice ordförande, en mandatperiod om två år.

Skriv ut