10 februari 2015

Eniro offentliggör företrädesemission, riktad emission av konvertibler och omförhandlat låneavtal

Gernandt & Danielsson biträder vid Eniros företrädesemission, riktade emission av konvertibler och omförhandlat låneavtal

Styrelsen för Eniro AB (publ) beslutade den 5 februari 2015, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier om cirka 458 miljoner kronor och en riktad emission av konvertibler om nominellt 500 miljoner kronor. Eniro har även omförhandlat låneavtalet med bolagets bankkonsortium vilket, förutsatt att emissionerna genomförs, innebär en förlängd löptid och väsentligt lägre amorteringstakt.

Gernandt & Danielsson biträder Eniro med ett team som bestående av Partners Dick Lundqvist, Krister Skoog och Candra Torebring, Senior Associates Björn Svensson och Fredrik Eklund samt Associates Gabriel Zsiga, Erika Olofsson, Jonas Hämälä och Felicity Trocmé.

Skriv ut