Nyhet

Fredrik Palm författar svenskt kapitel i "European Takeovers: The Art of Acquisition"

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Partner Fredrik Palm har skrivit det svenska kapitlet i den tredje upplagan av Globe Law and Business "European Takeovers: The Art of Acquisition". Publikationen är en komplett guide till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden, nationell M&A-reglering och interaktionen mellan inhemsk och paneuropeisk lagstiftning.

“European Takeovers” är skriven av ledande europeiska experter inom juridik och bank och hjälper till att navigera nationell lagstiftning kring uppköpserbjudanden och dess implementering. Den täcker in de grundläggande principerna i nationell och europeisk lagstiftning, deras tillämpning, liksom praktiska frågor som företag och deras rådgivare möter i samband med uppköpserbjudanden. Boken utforskar vidare den delvisa harmoniseringen av regleringen inom EU sedan direktivet om uppköpserbjudanden infördes, inklusive rättspraxis och relationen mellan ESG och M&A.

Fredrik Palm är co-head av byråns verksamhetsgrupp corporate/capital markets Han har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med privat och publik M&A, equity capital markets samt privata och venture capital-investeringar och avyttringar inom en mängd olika branscher. Fredrik har även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i alltifrån aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor till kommersiella avtal samt av att leda internationella transaktioner i flera jurisdiktioner.