10 maj 2013

G&D-advokat avlämnar granskningsrapport avseende Reinhold Polska AB (publ)

Advokaten Marcus Johansson, som utsetts till särskild granskningsman i det på Warsawabörsen noterade fastighetsbolaget Reinhold Polska AB (publ), har avlämnat rapport över granskningen.

Rapporten har publicerats av bolaget på dess hemsida (www.reinholdpolska.com) under “Investor Relations” .

Skriv ut