29 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder Betsson vid förvärv av ledande speloperatör i Georgien

Betsson AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap, förvärvar den privatägda georgiska speloperatören Europe-Bet från en grupp entreprenörer.

Europe-Bet är licensierat på, och riktar sig mot, den reglerade georgiska marknaden och har både onlineverksamt och landbaserad verksamhet. Som en följd av förvärvet blir Betsson den näst största lokala speloperatören online i Georgien och stärker därmed sin strategiska marknadsposition i regionen. Betsson förvärvar bolaget från säljarna till en initial köpeskilling som uppgår till 50 miljoner USD. Utöver den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling om högst 35 miljoner USD komma att utgå efter ett år, vilket baseras på att spelregleringen i Georgien förblir oförändrad.

Gernandt & Danielsson har biträtt Betsson med ett team bestående av Partner Krister Skoog och Associate Oscar Anderson. Även PwC samt Dechert Georgia LLC har biträtt Betsson i samband med förvärvet.

Skriv ut