10 november 2017

G&D biträder Ferronordic Machines AB i samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm och konvertering av preferensaktier

Den 27 oktober 2017 togs stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) upp till handel på Nasdaq Stockholm. Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet stamaktier motsvarande ca 26 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter erbjudandets genomförande. Priset har satts till 150 kronor per aktie, vilket ger ett börsvärde om ca 1,7 miljarder kronor direkt efter noteringen.

I samband med noteringen genomförde Ferronordic Machines även ett erbjudande till sina befintliga preferensaktieägare att konvertera preferensaktier till stamaktier i enlighet med vissa bestämmelser i bolagets bolagsordning. Inom ramen för det erbjudandet anmäldes ca 73 procent av preferensaktierna för konvertering.

Gernandt & Danielsson biträder Ferronordic Machines med ett team primärt bestående av partner Fredrik Palm samt senior associate Oscar Nyrén.

Skriv ut