29 april 2013

G&D biträder Hakon Invest

Gernandt & Danielsson biträder Hakon Invest i samband med Hakon Invests nyemission om cirka fem miljarder kronor.

Styrelsen för Hakon Invest AB (publ) har med anledning av förvärvet av aktier i ICA och bolagets kortsiktiga bryggfinansiering beslutat att genomföra en nyemission om cirka fem miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

G&D biträder Hakon Invest i samband med nyemissionen med ett team huvudsakligen bestående av delägarna Manfred Löfvenhaft, Dick Lundqvist och Krister Skoog samt de biträdande juristerna Gustav Skogö och Richard Ramberg.

Skriv ut