11 februari 2013

G&D biträder i förvärvet av ICA

G&D har biträtt ICA-handlarnas Förbund och Hakon Invest i samtliga transaktioner i samband med Hakon Invests förvärv av 60 procent av aktierna i ICA AB från Ahold.

Hakon Invest har förvärvat 60 procent av aktierna i ICA AB från Ahold. Transaktionsvärdet är 20 miljarder kronor (vilket motsvarar 33 miljarder kronor för 100 procent av aktierna i ICA). Förvärvet finansieras, förutom av egna medel, av ett brygglån som avses att återbetalas genom en nyemission i Hakon om cirka 5 miljarder kronor, utgivande av preferensaktier ICA Fastigheter samt upptagande av långfristig skuldfinansiering. I samband med förvärvet säljer ICA-handlarnas Förbund 10 procent av aktierna i Hakon till Industrivärden. Transaktionerna är villkorade av bland annat relevanta myndigheters tillstånd.

G&D har biträtt ICA-handlarnas Förbund och Hakon Invest i samtliga transaktioner.

G&D:s team har huvudsakligen bestått av delägarna Manfred Löfvenhaft (M&A), Dick Lundqvist (M&A), Marcus Johansson (finansiering) och Krister Skoog (M&A) samt biträdande juristerna Björn Svensson, Gustav Skogö och Henrik Appelqvist.

Skriv ut